Leticia Traducións
bandera de españa
En español
Leticia Traducións

Imagen de la traductora

Menú principal


Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liña

CURRÍCULO

Son licenciada en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo. Con 20 anos de experiencia. Estudante de terceiro ano do grado Linguas Extranxeiras. Disponibilidade completa. Corrixo textos académicos en todas as linguas que especifico no apartado de linguas. Cinco años como profesora en la Universidad de Vigo de interpretación de Francés.

Volver ó menú principal
LINGUAS
Como lingua A teño galego e castelán. Despois como lingua B especialízome no alemán, inglés, francés, polaco, italiano e grego. Corrixo todo tipo de traballos en todas as linguas antes mencionadas. Tamén revisións.
Volver ó menú principal
TIPOLOXÍA DE TEXTOS
Especialízome en textos periodísticos e literarios. Tamén ensayos e textos académicos. De calquer xeito queda aberta a opción doutros moitos tipos de textos.Volver ó menú principal
PRAZOS DE ENTREGA
Os prazos de entrega dependerán da urxencia do pedido. Acéptanse todo tipo de prazos.


Volver ó menú principal
PREZOS
Os prezos ordinarios serán 2 céntimos por palabra traducida. Depende da urxencia do encargo, o prezo pode aumentar ata 5 centimos por palabra traducida. Acéptanse o emprego das novas tecnoloxías para entregaren palabras xa traducidas se ningún problema.

Volver ó menú principal
FERRAMENTAS EN LIÑA

WordReference: ferramenta en liña que permite traducións de palabras ó momento en varios idiomas

Tradutor Google: é un sistema de tradución automática gratuíta proporcionada por Google Inc, baseado en datos estatísticos para traducir textos, documentos e páxinas web a outros idiomas. Google introduciu o seu propio software de tradución en 2007, antes utilizaba o tradutor SYSTRAN, que é utilizado por outros servizos de tradución.

Dicionario Real Academia Galega: dicionario web dunha institución científica, a RAG creada en 1906, que ten como obxectivo o estudo da cultura e lingua galega. Creada por becarios, iniciouse no 1997. A actual edición incorpora a adaptación formal á reforma normativa da Real Academia Galega. Cincuenta mil articos lexicográficos.

Dicionariodedicionarios: dicionario online ofertado pola Universidade de Vigo. Permite consultas de vocabulario.Volver ó menú principal

Se queredes contactar comigo, escribide a:
email
lalvarezc2014@gmail.com